Projektitaotluste hindamine

Projektitoetuste menetlemise kord (kuni 2017).

Projetitaotluste menetlemise ja hindamise kord (Kinnitatud juhatuse otsusega nr 18-3/12.02.2018)

 Projektitaotlusi hindab vastavalt hindamiskriteeriumitele hindamiskomisjon.

Hindamiskomisjon hindab projektitaotluses esitatud  toetatava tegevuse vastavust strateegiale ja rakenduskavale.

MTÜ PAIK üldkoosoleku otsusega 20-5/10.06.2020 on muudetud hindamiskomisjoni liikmeid 

MTÜ PAIK üldkoosoleku otsusega 18-8/14.03.2018  on kinnitatud hindamiskomisjoni liikmed:

 1. Kertu Langinen- komisjoni esimees alates 03.04.2018
 2. Piret Nurmetalu  
 3. Sirje Kivila    kuni 10.06.2020
 4. Maarika Lausvee
 5. Anton Leichter
 6. Tiiu Maran
 7. Lembit Saart
 8. Taimi Talpas-Taltsepp kuni 10.06.2020
 9. Mary Tammet
 10. Rein Kerem
 11. Irina Kulbach
 12. Ene Preem
 13. Merili Veelmaa alates 10.06.2020
 14. Eigo Laur         alates 10.06.2020

Projektitoetuste hindamiskriteeriumid   alates 06.06.2019 vastavalt muudetud  MTÜ PAIK strateegiale.

Hindamiskriteeriumid

Osakaal hindest

Hindamiskriteeriumite skaala

Projekti tegevuste põhjendatus  ning vastavus eesmärkide ja sihttasemetega

 

35%

1-4 Tegevus ei vasta meetme eesmärgile

5-7 Tegevus vastab meetme eesmärgile, sihttasemeid täidab    osaliselt

8-10 Tegevus vastab meetme eesmärgile ja sihttasemetele

Projekti tegevuste mõju piirkonnale

 

30%

1-4 Tegevused omavad vähest mõju piirkonnale

5-7 Tegevus omab keskmist mõju piirkonnale

8-10 Tegevus omab suurt mõju piirkonnale 

Taotleja suutlikkus projekti ellu viia

 

15%

1-4 Puudub selgus projektimeeskonna suutlikkusest

5-7 Projektimeeskond on suuteline projekti teostama

8-10 Taotleja on tõendanud oma  head suutlikkust projekt teostada

 

Panustamine LEADER prioriteetidesse

 

10%

1-4 Projekt ei panusta LEADER prioriteetidesse

5-7 Projekt panustab ühte LEADER prioriteeti

8-10 Projekt panustab vähemalt kahte LEADER prioriteeti

Projekti teostatavus ja eelarve põhjendatus

10%

1-4 Puudub selgus projekti teostavuse kohta, eelarve tegevused ja kulud põhjendamata

5-7 Projekt teostatav, eelarve tegevused ja kulud põhjendatud

8-10 Projekt teostatav, eelarve tegevused ja kulud hästi põhjendatud

Hindamiskriteeriumid laienevad kõikidele meetmetele.  

Projektide hindamisel on lävendiks  5 punkti, millest madalama keskmise hindega taotlused ei vasta meie strateegiale ja ei kuulu rahastamisele.

 

 

Projektitoetuste hindamiskriteeriumid  2018/2019.aastal

Hindamiskriteeriumid

Osakaal hindest

Hindamiskriteeriumite skaala

Projekti tegevuste põhjendatus  ning vastavus eesmärkide ja sihttasemetega

 

35%

1-4 Tegevus ei vasta meetme eesmärgile

5-7 Tegevus vastab meetme eesmärgile, sihttasemeid täidab    osaliselt

8-10 Tegevus vastab meetme eesmärgile ja sihttasemetele

Projekti tegevuste mõju piirkonnale

 

30%

1-4 Tegevused omavad vähest mõju piirkonnale

5-7 Tegevus omab keskmist mõju piirkonnale

8-10 Tegevus omab suurt mõju piirkonnale 

Projektimeeskonna suutlikkus projekti ellu viia

 

15%

1-4 Puudub selgus projektimeeskonna suutlikkusest

5-7 Projektimeeskond on suuteline projekti ellu viima

8-10 Projektimeeskond on tõendanud oma väga head suutlikkust

 

Panustamine LEADER prioriteetidesse

 

10%

1-4 Projekt ei panusta LEADER prioriteetidesse

5-7 Projekt panustab ühte LEADER prioriteeti

8-10 Projekt panustab vähemalt kahte LEADER prioriteeti

Ressursside planeerimine ja kvaliteet

10%

1-4 Ressursside planeerimine on ebapiisav

5-7 Ressursside planeerimine on rahuldav, omafinantseering vastab  meetme minimaalsele tasemele

8-10 Ressursside planeerimine hea, omafinantseering on vähemalt 10% kõrgem, kui meetmes nõutud minimaalne tase *

Hindamiskriteeriumid laienevad kõikidele meetmetele.  *  Meetme " Ettevõtlik Pandivere" juures  8-10  Ressursside planeerimine hea, omafinantseering on kõrgem kui meetmes nõutud minimaalne tase

Projektide hindamisel on lävendiks  5 punkti, millest madalama keskmise hindega taotlused ei vasta meie strateegiale ja ei kuulu rahastamisele.

Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia  kohased  projektitaotluste hindamiskriteeriumid 2016-2017

 

Hindamiskriteeriumid

Osakaal hindest

Hindamiskriteeriumite skaala

Projekti tegevuste põhjendatus  ning vastavus eesmärkide ja sihttasemetega

 

35%

1-4 Tegevus ei vasta meetme eesmärgile

5-7 Tegevus vastab meetme eesmärgile, sihttasemeid täidab    osaliselt

8-10 Tegevus vastab meetme eesmärgile ja sihttasemetele

Projekti tegevuste mõju piirkonnale

 

30%

1-4 Tegevused omavad vähest mõju piirkonnale

5-7 Tegevus omab keskmist mõju piirkonnale

8-10 Tegevus omab suurt mõju piirkonnale 

Projektimeeskonna suutlikkus projekti ellu viia

 

15%

1-4 Puudub selgus projektimeeskonna suutlikkusest

5-7 Projektimeeskond on suuteline projekti ellu viima

8-10 Projektimeeskond on tõendanud oma väga head suutlikkust

 

Panustamine LEADER prioriteetidesse

 

10%

1-4 Projekt ei panusta LEADER prioriteetidesse

5-7 Projekt panustab ühte LEADER prioriteeti

8-10 Projekt panustab vähemalt kahte LEADER prioriteeti

Ressursside planeerimine ja kvaliteet

10%

1-4 Ressursside planeerimine on ebapiisav

5-7 Ressursside planeerimine on rahuldav, omafinantseering vastab meetme minimaalsele tasemele

8-10 Ressursside planeerimine hea, omafinantseering on kõrgem, kui meetmes nõutud minimaalne tase

Hindamiskriteeriumid laienevad kõikidele meetmetele 

Projektide hindamisel on lävendiks  5 punkti, millest madalama keskmise hindega taotlused ei vasta meie strateegiale ja ei kuulu rahastamisele.

 


Viimane uudis

Meede 1.2 Kasvav Pandivere projektitoetuste taotlusvoor

on avatud 02-09.09.2020

Loe lähemalt

Kalender

Tagasi
September 2020
Edasi
E T K N R L P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       

Küsitlus

Pole aktiivset küsitlust