Kolmas sektor

Pandivere piirkonna seltside tegevus on pikaajaliste traditsioonidega. Piirkonna kõige vanemaks tegutsevaks seltsiks võib lugeda Väike-Maarja Põllumeeste seltsi, mis asutati 1895. aastal.

Kolmas (mittetulunduslik,valitsusväline) sektor on kodanikualgatuse ja vabatahtlikkuse põhimõtetel kasumit mittetaotlevate ühenduste ja huvigruppide vormis toimiv üks ühiskonna keskne osa.

Kui otsustate vabaühenduse asutamise kasuks, tuleks eelnevalt tutvuda kehtiva seadusandlusega www.riigiteataja.ee ning läbi lugeda kasulik info Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu kodulehelt: www.ngo.ee

Spetsiifilised ühingud peavad lisaks järgima veel ametiühingute-, erakonna-, kirikute ja koguduste- ning korteriühistute jt seadusi.

Mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks  annab soovitusi ajakirja "Spetsilalist " 2015.aasta oktoobrikuu erinumber. Soovitustega saab tutvuda siin.

Ühendused nagu teised juriidilised isikud on raamatupidamiskohuslased ja peavad järgima raamatupidamise seadust, tulumaksuseadust jt maksustamisega seotud seadusi ja määrusi.

Kolmandas sektoris tegutsevate organisatsioonide vormideks on:

  • mittetulundusühing(MTÜ)
  • sihtasutus(SA)
  • seltsing

MTÜ on liikmelisusel põhinev juriidilise isiku staatust omav mittetulunduslik ühendus. Selleks, et otsustada kas valida ettevõtte või ühenduse vorm, peab kõigepealt määratlema oma tegevuse eesmärgi.Kui selleks on majandustegevuse kaudu tulu saamine, tuleb otsustada äriühingu kasuks. MTÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja kasumit ei või jaotada oma liikmete vahel.

SA on testamendi alusel või ühe või mitme füüsilise või juriidilise isikute poolt põhikirjas toodud eesmärkidel vara valitsemiseks ja kasutamiseks loodud juriidiline isik, millel ei ole liikmeid.

Seltsing on kodanikeühenduse lepinguline vorm, kus koostööpartnerid ehk seltsinglased(kaks või enamat isikut) lepivad kokku oma panuse andmises ühise eesmärgi saavutamiseks omavahelise kokkuleppe alusel( VÕS ~58).  Kuna tegemist pole juriidilise ega füüsilise isikuga, siis seltsingut Äriregistrisse ei kanta. Seltsingu vormis võiks tegutseda väikesed huvialaklubid ja ringid jms  ning kui on tegemist lühiajalise projektiga.


Viimane uudis

KUTSE Pandivere koostööpiirkonna tuleviku kavandamisele

Hea Pandivere koostööpiirkonna vabaühenduse, ettevõtte, avaliku sektori esindaja ja elanik! Tapa valla Tamsalu piirkonda ja Väike-Maarja valda hõlmav LEADER-tegevusgrupp MTÜ PAIK on asunud koostama järgmise rahastusperioodi strateegiat. See on aluseks toetuste jagamisel aastatel 2023–2027. Tule ja räägi kaasa, kuhu tuleks toetused järgmistel aastatel suunata!

Loe lähemalt

Kalender

Tagasi
Oktoober 2022
Edasi
E T K N R L P
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           

Küsitlus

Pole aktiivset küsitlust