Üritused ja koolitused

2017
 
Ettevõtlike naiste mess Rakveres 01.12
Seminaril tutvustas OÜ Freezedry tegevust tootmisjuht Anne Põldmaa.Tutvustasime PAIK-NET tegevust praktikute töötoas. Pandivere piirkonna naisettevõtjad tuvustasid messil oma tooteid
 
Naiste ettevõtluse konverents "Hoogu naisettevõtlusele!" 20.11 Tallinnas 
Konverentsi korraldajaks oli ENUT koostöös naiste ettevõtlust toetavate MTÜde võrgustikega ja ettevõtlusministriga
 
ETNA mikrokrediidi programmi tutvustav kohtumine Maaeluministeeriumis 22.11
 
Tutvumine kohaliku toidu  tootjatega Lõuna- Eestis 19-20.10
 
Maanaiste päev ja konverents" Tere! Teeme ettevõtlikku koostööd" 12.10 Jänedal
Naisettevõtluse teabekeskuste ja mikrokrediidi võimaluste tutvustamine. Koostöökohtumine Läti ja Leedu ettevõtjate ja arendustöötajatega. Pandivere piirkonna ettevõtjate tutvustamine ja arutelu edasistest koostöövõimalustest
 
Tapa ja Tamsalu  ettevõtluspäev 03.10
Tutvumine Tamsalu ja Tapa piirkonna ettevõtjatega, ühine arutelu Tapal
 
Talutoidupäev Väike-Maarjas 17.09
Ettevõtjad tutvustasid oma tooteid piirkondlikul messil
 
Koostööüritus Läti naisettevõtjate ja arendajatega 22-23.07
22.juulil külastasid  Pandivere piirkonda  Läti Dobele piirkonna naisettevõtajd ja arendajad.Tutvuti piirkonna ettevõtjatega ning Puhta Vee teemapargiga. Õhtul toimus ühine seminar ja ettevõtjate võrgustumisüritus Paides. 23. juulil osalesid   külalised Avatud Talude päeval ja tutvusid võimalustega ettevõtluse arendamiseks maapiirkonnas.
 
Moldovo suursaadik Inga Ionesii tutvus Pandivere piirkonnaga 29.05
Toimus kohtumine ja naisettevõtluse teemaline ümarlaud Järvajõel  Oruveski Loovusaidas, külastati Võivere tuuleveskit  ning toimus arutelu edasiste tegevuste ja koostöövõimaluste ning  turismialase koostöö  üle.
 
Ridaküla ja Pandivere mikrokrediidigruppide kohtumine 18.05
Tutvustasime piirkonna naisettevõtjate tegevust, toimusid ettevõtjate ümarlauad Oruveski Loovusaidas. Oma tegevust tutvustasid OÜ Freezedry ja OÜ Mahemek Simunas. Toimus arutelu ettevõtjate  koostöövõimalustest.
 
Finantsmehhanismi ETNA mikrokrediit tutvustav seminar Tallinnas Õpetajate majas 09.05
 Tutvustasime mikrokrediidi programmi võimalusi  ja arenguid naisettevõtjate tegevuse arendamiseks.
 

 Kohtumine  Moldova suursaatkonnas suursaadik Inga Ionesiiga 26.04

Tutvustasime naisettevõtjate tegevust ning mikrokrediidi võimalusi ettevõtluse arendamiseks. Toimus arutelu koostöövõimalustest kahe riigi vahel.

 
Järvamaa ettevõtlike naiste võrgustiku avaseminar Viisul 06.04
Tutvumine Järva-NET tegevusega ja mikrokrediidiprogrammi arengutega.
 
Tutvumine Tartu Loomemajanduskeskuse tegevusega  ja Mooste Mõisakompleksiga 24.03
 
Osalemine seminaril  "Tamsalu Loomemajanduse koostöö  ja kompetentsikeskuse ideekavandi  tutvustamine" 17.03 
 
Koostöö arendamine ja osalemine rahvusvahelisel seminaril "Role of Small Entrepreneurship in Territorial Development: 20-Years Experience" Riias 01-02-02
PAIK-NET tegevuse ja mikrokrediidi programmi tutvustamine
 
 
Osalemine Vilniuse turismimessil" Adventur 2017" 20-22.01
Kohtumised kohalike ettevõtjatega ja turismiorganisatsioonidega, koostööseminar Rietavase turismikeskusega, tutvumine projektiga "Piima Tee"
 
 
2016
Piirkonna naisettevõtjate tugigrupi koosolekud
Korraldatud 8 koosolekut
 
Ettevõtlike naiste mess Rakveres 02.12
PAIK-NET tegevuse ja mikrokrediidi laenugrupi tegevuse tutvustamine
 
Naisettevõtjate osalemine Helsingi Mardilaadal 18-20.11
Toodete näitusmüük
 
Osalemine PAIK piirkonna ettevõtlusmessil Rakkes 11.11
Toodete ja ettevõtluse tutvustamine
 
Osalemine Tamsalu ettevõtluspäeval 01.11
 
Osalemine Lääne-Virumaa loomemajanduse konverentsil ja ettevõtluspäeval  Rakveres 5-6.10
 
Kohtumine Moskva piirkonna ettevõtjatega. Kohalike ettevõtjate  tegevuse ja kohalike traditsioonide tutvustamine 18-21.08
 
Tutvumine Rootsis Gotlandi eetevõtjatega ja kohalike traditsioonidega.6-10.06
 
 
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil "How to run a Women's Resource Centre successfully" 22-23.03 Tallinnas 
PAIK-NET tegevuse tutvustamine
 
2015
Piirkonna naisettevõtjate tugigrupi koosolekud
Korraldatud 8 koosolekut
 
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil projekti "Naisettevõtjate kohtumised Balti mere regioonis" raames  15.10 Tallinnas 
 
Osalemine Pandivere VI ettevõtlusmessi Väike-Maarjas 14.10
 
Osalemine koolitusel "Töölepingud ja töösuhted, praktilised näpunäited" 07.09 Rakveres
Koolituse korraldaja EVEA. Koolitus andis ülevaate töölepingu koostamisest, töötaja ja tööandja töösuhetest tulenevatest kohustustest, töölepingu lõpetamisest ning töösuhetest tekkinud vaidluste lahendamisest
 
Osalemine koostööseminaril Rootsis 5-8.08
Tutvumine kohalike ettevõtjatega ja turismimarsruutidega Aneby ja Gränna piirkonnas, edasiste koostöövõimaluste arutamine
 
Piirkonna ettevõtjate ja MTÜde esindajate tutvumine Leedu Rietavase piirkonnaga 26-29.06
Tutvumine kohalike ettevõtjatega, arutelu ja osalemine kohalikul käsitöölaadal
 
Piirkonna turismi edendava projekti "Struve tee"  koostööseminar Soomes 9- 12.06
 
 Kohtumine Rootsi Aneby piirkonna naisettevõtjate esindajatega  21-22.04
Piirkonna ettevõtjate tutvustamine.Koostööseminar Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis Mõdrikul
 
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil "Naised innovatsioonis ja ettevõtluses-potensiaal jätkusuutliku majanduse jaoks Põhjalas ja Baltimaades" 24-25.04 Tallinnas 
 
Leedu Rietavase ettevõtluskeskuse   ja piirkonna naisettevõtjate koostööseminar 22-23.04 
Pandivere piirkonna ja siin tegutsevate   naisettevõtjate tegevuse ja mikrokrediidi programmi tutvustamine, arutelu 
 
Euroopa struktuurifondide infopäev 15.04 Tartus
Toetusvõimalused ja projektitoetuse tingimused perioodil 2014-2020
 
Osalemine Lääne-Virumaa töömessil Rakveres
 
Osalemine koostööseminaril  26-29.03 Soomes
Kontaktseminar Tuusulas ja aiandusmessi külastamine Helsingi messikeskuses
 
OsalemineLääne-Viru Maavalitsuse  KOP infopäeval 9.03 Rakveres
Tutvumine toetusvõimalustega
 
Osalemine turismimessil"TourEst 2015" 13-15.02 Tallinnas
Piirkonna turismivõimaluste ja  turismiettevõtjate  tutvustamine
 
Osalemine rahvusvahelisel rahvusvahelisel konverentsil " How to motivate rural youth? 21-22.01.2015 Rakveres
 
Osalemine koolitusel "2014.majandusaasta aruande koostamine" Rakveres 6.01.2015
 
2014 
Piirkonna naisettevõtjate tugigrupi koosolekud 2014.aastal
Korraldati 12 koosolekut
 
Osalemine inspiratsioonipäeval Ebaveres 15.11.2014
Kuidas kogukonnas julgelt ja targalt tegutseda?- Alar Ojastu
 
Kohtumine Ridaküla mikrokrediidigrupiga 12.11.2014
Tutvumine Tapa piirkonna naisettevõtjate tegevusega. Koostöö arendamine
 
Osalemine inspiratsioonipäeval Ebaveres 01.11.2014
Osalemine mõttetalgutel "Kuidas Pandiveres väärt ja ägedaid ideid ellu viia ning kes ja kuidas peaks meie ägedaid ideid ära tegema?"
 
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil Jurmalas "Entrepreneurship&Marketing" 6-8.10.2014
Ettevõtluse arendamine maapiirkonnas.
 
Pandivere V ettevõtlusmess Tamsalus 16.10.2014
Piirkonna ettevõtjate toodete ja teenuste tutvustamine. Osalemine ettevõtlusseminaril "Maapiirkonna ettevõtlus 2014-2020"
 
Rahvusvahelise maanaistepäeva üritus Laululinnu külalistemajas Tamsalu vallas 15.10.2014

Naisettevõtluse arendamine piirkonnas.Koostöö piirkonna ja rahvusvahelisel tasandil. Vajadused ja võimalused jätkukoostööks.Maapiirkondade naisettevõtjate vajadus uuringute järele. Ebaedu kogemusest. 

 

Koostööseminar Sahha Vabariigi ettevõtjate ja kohalike omavalitsusasutuste esindajatega 15-20.10.2014
Pandivere piirkonna etteõtjate tootete ja teenuste tutvustamine.  Mikrokrediidi programmi võimalused ettevõtluse arendamiseks. Koostöö arendamine.
 
Lääne-Virumaa ettevõtluspäev 02.10.2014 Rakveres
Teemad: Lääne-Virumaa Arenduskeskuse teenused ettevõtjatele.Kuidas arendada endas eduka ettevõtja mõtteviisi?(Kairit Reiman). Ettevõtjate kogemused.
 
Osalemine kohaliku toidu teemapäeval  Äntu külas Rukki- ja Kalakojas 15.08.2014
Rukkimaarjapäeva tähistamine.Rukkileiva küpsetamise töötuba.Loengud rukkileiva tervislikkusest meie menüüs ning rukki  tähtsuset eestlaste igapäevaelus ja  ja toidulaual läbi ajaloo. Kohaliku tooraine kasutamine.
 
Osalemine MTÜ Simuna Naisteklubi poolt korraldatud ideereisil Ida-Virumaale 08.07.2014
Tutvumine Avinurme ja Mäetaguse naisettevõtjate tegevusega. Koostöö arendamine
 
Osalemine Lätis Ludza piirkonna käsitöö- ja kultuuripäevadel 21-22.06.2014
Pandivere piirkonna käsitöö tutvustamine, osalemine oma toodetega kohalikul käsitöölaadal.
 
Osalemine koolitusel " Töötamise registeerimine Maksu- ja Tolliameti registris" 20.05.2014
Teema: Töötamise liigid ja töötajate registeerimine registrisse.
 
Osalemine koolitusel" Kontrollid, mis kaitsevad raamatupidamist" 30.04.2014
Koolitaja  siseaudiitor Siiri Antsmäe.
Teemad:personaliarvestus, ettevõtte varad ja lepingud, riigihangete üldpõhimõtted.
 
ETNA mikrokrediidi programmi lõpuseminar Mõdrikul 09.04.2014
Programmis osalejate kogemustega tutvumine. Pandivere mikrokrediidi grupi tegevuse tutvustamine
 
Koostööseminar Sahha Vabariigis Jakutskis 14-20.03.2014
 Pandivere piirkonna ettevõtluse ja ettevõtluse alustamist toetavate tugistruktuuride tutvustamine. Mikrokrediidi programmi kogemused Pandiveres.  Kohalike ettevõtjate tegevusega tutvumine ja konsultatsioonid alustavatele ettevõtjatele. Osalemine ettevõtlusmessil ja koostööseminaril.
 
Kohtumine Norra Bergeni piirkonna naisettevõtjatega 22-25.02.2014
Tutvumine piirkonna naisettevõtjatega. Mikrokrediidi võimalused ettevõtluse toetamiseks.
 
Piirkonna naisettevõtjate ja käsitöötegijate  ideereis Soome Lahti ja Orimattila käsitöökeskustesse 04.02.2014
 
Kohtumine Rootsi Aneby piirkonna naisettevõtluse tugikeskuses 16-20.01.2014
Tutvumine piirkonna ettevõtjatega Grännas ja lähiümbruses. Seminar ettevõtluse võimalustest maapiirkonnas ja edasise koostöö arendamisest.
 
2013
 
Piirkonna naisettevõtjate  igakuulised töökoosolekud  2013.aastal 
Piirkonna naisettevõtjate tugirühm korraldas 12 koosolekut.
 
Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa naisettevõtjate võrgustikuüritus 04.12.2013 
Tutvumine naisettevõtjate tegevusega Avinurmes, Oonurmes, Narvas, Narva-Jõesuus. Bussiseminar ettevõtlusest, tooteesitlus.Arutelu meedia võimalustest oma ettevõtluse reklaamimiseks.
 
Mahetoidu õppepäev Väike-Maarjas 15.11.2013
Mahetooraine kasutamisest toidu valmistamisel
 
Kohtumine Gruusia maanaisi ühendava organisatsiooniga "Women in Georgian Regions" (WGR) 4-9.10.2013
Koostööseminaridel osalemine, tutvumine kohalike naisettevõtjatega ning Pandivere piirkonna naisettevõtluse tutvustamine
 
Pandivere IV ettevõtlusmess Muugas 03.10.2013
Piirkonna ettevõtjate toodete ja teenuste tutvustamine. Põllumajandusseminar.Piirkonna ettevõtjate võrgustikuüritus.
 
Kohtumine Läti naisettevõtjatega 20-21.09.2013
Tutvumine Valka, Smiltene, Cesise ja Bauska piirkonna ettevõtjatega.
 
Kohtumine Läti Dobele piirkonna naisettevõtatega 04.08.2013
Tutvumine  mõlema piirkonna naisettevõtlusega. Koostöö arendamine. Arutelu  maapiirkonna ettevõtlusega seotud probleemidest
 
Koolitus "Google Docs võimalused ettevõtte dokumendihalduse korraldamisel" Rakveres 18.06.2013 
 
Naisettevõtjate koostööseminar Rootsis Anebys ja Grännas koos kohaliku teabekeskusega 23-28.05.2013
Tutvumine kohalike naisettevõtjate tegevusega. Osalemine käsitöö ja kohaliku toidu laadal. Kadri Kopso leivaküpsetamise  töötuba. Ühisseminar.
 
 Kohtumine Jakuudi naisettevõtjate delegatsiooniga 21-22.05-2013
Jakuudi ettevõtjad tutvustasid oma  ettevõtlust. Tutvustasime Pandivere piirkonna naisettevõtjaid ja piirkondliku arenduskeskuse võimalusi ettevõtluse toetamiseks. Toimus  ühine  arutelu  ettevõtluse alustamisega seotud probleemidest.
 
Äriplaani koolitus Tamsalus 10.05.2013
Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine alustavatele ettevõtjatele.
 
Raamatupidamiskoolitus Tamsalus 15.05.2013
Raamatupidamise korraldamine ettevõtlusega alustamisel
 
Koostöö ja võrgustikuarenduse üritus Pandivere ja Rootsi Aneby piirkonna naisettevõtjatega 17-21.04.2013 
Koostöö arendamine, ühisseminar. Ida-Virumaa naisettevõtjate külastus, tutvumine Avinurme, Narva ja Narva-Jõesuu ettevõtlusnäidetega.
 
Mikrokrediidi programmi infopäev Jänedal 26.02.2013
Programmi tegevused ja finantsmehhanism
 
Kontaktmess ja võrgustiku üritus Paides 8.02.2013
 
Mikrokrediidi programmi õppepäev Jänedal 21-22.01.2013
Mikrokrediidi programmi ja tegevuste tutvustamine
 
Kohtumine Riias Läti Maanaiste Ühenduse juhatusega 15-16.01.2013
Koostöö arendamine, ühistegevuste kavandamine.
 
2012
 
Pandivere III ettevõtlusmess Rakkes 23.11.2012
Toodete tutvustamine, kontaktide loomine teiste ettevõtjatega, ühised arutelud.
 
Rahvusvahelise maanaistepäeva üritus Riigikogus 15.10.2012
Kohtumine Riigikogus, arutelu maaelu arengutest  ning naisettevõtjate võimalustest oma ettevõtete loomisel ja arendamisel.
 
Sonkajärve(Soome) ja Pandivere naisorganisatsioonide ümarlaud Väike-Maarjas 2.07.2012
Tutvustati ennast ja oma tegevusi ja arutati võimaliku koostöö üle.
 
Naisorganisatsioonide koostöö ja võrgustiku loomise üritus Porkunis 10.03.2012
Erinevate naisorganisatsioonide kohtumisel arutleti koostöövõimaluste üle  ja  planeeriti edasisi tegevusi.
Nais- ja pereettevõtjate toodete esitlus.
 
Läti ja Pandivere piirkonna naisettevõtjate  kohtumine ja edasise koostöö planeerimise  seminar 27-30.01.2012
 
 Pereettevõtluse infoseminar Avinurmes "Pereettevõtte võlud ja valud" 26.11.2011
 
Pandivere II ettevõtlusmess Väike-Maarjas 7.10.2011
Tootjate ja toodete tutvustamine, kontaktide loomine
 
Koolitus: Talu ja maakodu aia rajamine.
Koolitaja: FIE Terje Oden Kivisäki Aiandustalu. 04.07 ja 25.07.2011
 
PAIK-NET infoseminar 01.06.2011
Teabekeskuse tutvustanmine
 
Koolitus: Toidu käitlemine ja toiduhügieen  eramus 18.03.2011 ja 25.03. 2011
Lektor: Krister Kerner.
Teemad: Toidu tootmine eramus ja selle reguleerimise kord. Enesekontrolli plaani rakendamine. Ohud toidu käitlemisel ja hügieen. Puhastamine ja desinfitseerimine.

Koolitus: Raamatupidamisarvestuse korraldamine  25.02.2011

Lektor: Hele Moor.
Teemad: Raamatupidamisarvestuse korraldamine. Eesti maksusüsteem. Raamatupidamise aastaaruande koostamine. Raamatupidamise korraldamise erisused MTÜ-des.
 
 


Viimane uudis

Seminar-arutelu Pandivere piirkonna koostööks.

Loe lähemalt

Kalender

Tagasi
Jaanuar 2021
Edasi
E T K N R L P
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             

Küsitlus

Pole aktiivset küsitlust